Results

ADAC-Nordbayern MX-Cup V2- 39. Ansbacher ADAC Motocross Leutershausen
May 14 2016
MX Leutershausen


Jugend A
 ResultLap
times
Lap
chart
Freies Training Open Open
Pflichttraining Open Open
Tageswertung Open
Wertungslauf 1 Open Open Open
Wertungslauf 2 Open Open Open

MX 1
 ResultLap
times
Lap
chart
Freies Traning Open Open
Pflichttraining Open Open
Tageswertung Open
Wertungslauf 1 Open Open Open
Wertungslauf 2 Open Open Open

MX 2-1
 ResultLap
times
Lap
chart
Freies Training Open Open
Pflichttraining Open Open
Tageswertung Open
Wertungslauf 1 Open Open Open
Wertungslauf 2 Open Open Open

MX 2-2
 ResultLap
times
Lap
chart
Freies Training Open Open
Pflicht Training Open Open
Tageswertung Open
Wertungslauf 1 Open Open Open
Wertungslauf 2 Open Open Open

MX 3-1 u 3-2
 ResultLap
times
Lap
chart
Freies Training Open Open
Pflichttraining Open Open
Tageswertung Open
Wertungslauf 1 Open Open Open
Wertungslauf 2 Open Open Open

SCCM
 ResultLap
times
Lap
chart
Pflicht Training Open Open
Tageswertung Open
Wertungslauf 1 Open Open Open
Wertungslauf 2 Open Open Open

Schüler A
 ResultLap
times
Lap
chart
Pflicht Training Open Open
Tageswertung Open
Wertungslauf 1 Open Open Open
Wertungslauf 2 Open Open Open

Schüler B
 ResultLap
times
Lap
chart
Freies Training Open Open
Pflicht Training Open Open
Tageswertung Open
Wertungslauf 1 Open Open Open
Wertungslauf 2 Open Open Open